İT və telekommunikasiya


İnformasiya texnologiyaları son dövrün ən aparıcı sahələrindən biri sayılır. Dijitallaşmış dünyada artıq hər bir şirkət özünün İT departamentinə ehtiyac duyur. Bu şəraiti yaratmaq bütün şirkətlər üçün mümkün olmadığından, biz sizə autsors olaraq, keyfiyyətli İT və kommunikasiya xidmətləri təklif edirik.
Bank, İT, dəstək xidməti, telekommunikasiya və s. istiqamətlərdə fəaliyyət göstərən şirkətlərlə əməkdaşlıq bizi rabitə və telekommunikasiya sahəsində məsləhət və digər xidmətlər göstərən aparıcı şirkətə çevirmişdir.
Xidmətlərimizə daxildir:
- Xüsusi ixtisaslaşmış İT and texnologiya sektorunun ekspertləri;
- Audit, vergi, korporativ maliyyə, birləşmə və satınalmalarda dərin təcrübə və texniki üstünlüklər;
- Biz dövlət/özəl sektorda olan təcrübəmizlə yanaşı İT şirkətləri, banklar, digər borc verən qurumlar, risk kapitalistləri, şəxsi sərmayə təqdim edən şəxslərlə əlaqələrimiz qurmuşuq;
- Biz intellektual mülkiyyət üzərində hüquqların yaradılması və onların istifadəsi zamanı yaranan biznes və vergi problemlərini həll edirik; 
- Şirkətinizin qlobal şəbəkə xidmətlərimizi standardlaşdıraraq dünya bazarlarına çıxarmağınıza imkan yaradırıq.