Kənd təsərrüfatı


Son dövrlərdə ölkəmizin inkişafı üçün qəbul edilən illik dövlət proqramlarda əsas yerlərdən birində kənd təsərrüfatı sektorunda istehsal və ixrac həcminin artırılmasına dayanır. Aqrar sahənin inkişafı ölkə gəlirlərinin başlıca mənbəyi olan neft sektorundan asılılığını azaltmaqla qeyri-neft sektorunun inkişafına təkan verməyi hədəfləyir.
Biz “Grow Audit” komandası olaraq, aqrobizneslərə, fermerlərə, torpaq sahiblərinə və ümumilikdə kənd təsərrüfatı üzrə biznesə başlamaq istəyən hər kəsə konsultasiya xidməti təklif edirik.
Xidmətlərimizə daxildir:
- Mövcud biznesin yenidən qurulması;
- Maliyyə sisteminin yenidən təşkili;
- Köhnə aktivlərin yeni istifadəsi sahələrinin müəyyən edilməsi;
- Yeni bazarlara daxil olma;
- Əlavə bacarıqların öyrənilməsi;
- Ətraf mühit məsələləri üzrə işlərin aparılması.