Turizm və otelçilik


 Turizm sahəsi ölkəmizdə sürətlə inkişaf edən və əhəmiyyyətli kapital qoyuluşları həyata keçirilən sahədir. Rəngarəng təbiəti, əlverişli iqlimi və qonaqpərvər xalqı ilə xarici qonaqları özünə cəlb edən ölkəmizdə turizm sahəsi üzrə yeni biznes sahələrinin yaranmasına ehtiyac var.  

Təcrübəli komandamız turizm və otelçilik sahəsinə kapital qoyuluşu və yeni biznes ideyaların perspektivləri barədə sizə peşəkar konsultasiya xidməti göstərməyə hazırdır.

Xidmətlərimizə daxildir:

- Lazımi audit xidmətlərindən başqa – sahə gözləmləmələri, sənayeyə uyğun mühasibat siyasətləri, rəqəmlərinizin ən yaxşı təqdimatı, Əsas Fəaliyyət İndikatorlarının müqayisəsi;

- Vergi və hüquq məsləhəti xidmətləri;

- Birləşmə və satınalmaların alış və ya satış tərəfinə məsləhət xidməti – strateji təhlillər, vəziyyətin təsbiti,danışıqlarda dəstək və əməliyyatların kompleks şəkildə idarə olunması;

- Fandreyzinq və yenidən maliyyələşdirmə - borc, özəl kapital və ya kapital bazarları;

- Maliyyə modelləşdirməsi – hesabat, maliyyə və əməliyyat məqsədləri ilə; 

- Səhmdarlar üçün xidmətlər – vergilərin şəxsən təhlil olunması, optimal kapital strukturu, səhmlərlə stimullaşdırmanın planlaşdırılması;

- Restrukturizasiya və bərpa - maliyyə çətinliyi zamanı dəstək.