Vergi Xidmətləri


Biznes idarəçiləri optimal vergi planlaması və təşkili üçün professional şirkətlərdən dəstək almaqla dəyişikliklərə uyğunlaşmağa çalışırlar. Bu onları müəyyən xərclərdən xilas etməkdən əlavə, yaranacaq hər hansı digər anlaşılmaz vəziyyətdə əməkdaşlıq etdiyi şirkətdən dəstək almaq üstünlüyü də qazandırır.

Tövsiyələrimiz sayəsində şirkətiniz vergi hesabatlarını qanunvericiliyə uyğun şəkildə təqdim etməklə bərabər, mümkün vergi güzəştləri və azadolmalardan yararlanmağa da imkan tapacaq və nəticədə, xərclərinizi minimallaşdıra biləcəksiniz. Vergi hesabatlarını vaxtından və dolğun şəkildə hazırlamaqla, yarana biləcək cərimələrdən sizi sığortalanmış oluruq.

 

Xidmətlərimizə daxildir:

- Şirkətlər, sahibkarlar, fiziki şəxslər üçün planlama və optimallaşdırma;

- Yerli və beynəlxalq səviyyədə vergi və hüquqi dəstəyin göstərilməsi;

- Vergi bəyənnamələrinin hazırlanması və təqdim edilməsi;

- Vergi auditi;

- Xarici subpodratçılar üçün vergi uçotu;

- Şirkətinizin hazırki vergi vəziyyətinin nəzərdən keçirilməsi;

- Fəaliyyətə başlama, yenidənqurma, ləğv edilmə və ayrılma məsələlərində məsləhət və dəstək xidmətləri;

- Birləşmə və satınalma əməliyyatlarında vergi və hüquq sahələrində dəstək göstərilməsi;

- Vergi uçotunun optimallaşdırılması;

- Gəlir vergisi hesabatının hazırlanması və təqdim edilməsi.